Før højtideligheden

Vi har samlet en liste over ting, du skal tage stilling til før højtideligheden.

Højtideligheden markerer respekten for og kærligheden til den afdøde og er de efterladtes mulighed for i fællesskab at mindes, ære og sørge over den efterladte. Nogen vælger en højtidelighed i kirke eller kapel, mens andre vælger en begravelse uden højtidelighed, hvor der i stedet sker en markering ved kisten, afdødes urne sættes ned eller asken spredes.

Højtidelighedstyper

Man kan vælge mellem en kirkelig eller en borgerlig højtidelighed. Den kirkelige forrettes af en præst, mens de pårørende sammen med bedemanden står for den borgerlige.

Ved den kirkelige højtidelighed får tanken om, at ”man af jord skal genopstå” mange til at vælge en jordbegravelse frem for en bisættelse. Især unge har svært ved at forlige sig med tanken om kremering, som ikke på samme logiske måde forklarer, hvordan man genopstår. Men også kontakten til fremmede kulturer og rejser i udlandet er med til at bestemme, hvordan man vælger at blive begravet her i Danmark.

Såvel begravelsen som bisættelsen er nærværende og betydningsfulde begivenheder for familien til den afdøde. Ofte har afdøde og familie på forhånd drøftet, hvordan højtideligheden skal finde sted, og de efterladte skal derfor have tryghed for, at højtideligheden forløber fuldstændig som planlagt – og at bedemanden kan kontaktes under hele forløbet, når der er brug for det.

Den borgerlige højtidelighed er den helt nye trend. Vi oplever, at mange ønsker at sætte deres helt eget personlige præg og gerne vil lade det liv som nu er levet til ende, afspejle i højtideligheden. Vi hjælper de efterladte, så alt bliver afholdt ud fra afdøde ønsker, det er fx sange, indslag fra familie og venner, soloindslag mv. Mulighederne er mange.

Alle kan få en borgerlig afsked, uanset om man er troende eller ej, fx folkekirkelige medlemmer, ateister mv.

Kister

Vi tilbyder kister i forskellige farver og materialer.

Vi værner om miljøet, derfor er alle vores kister naturtræskister fra Sverige, i høj kvalitet.

Vi lægger vægt på værdighed og dyb respekt for den afdøde.

Derfor har vi valgt, at alle kister er polstret med tilhørende pude / dynesæt samt madras i.

Se vores kister her (KLIK)

Urner

Der stilles i dag høje krav til urner. De fleste kirkegårde kræver, at en urne er let nedbrydelig.

Vores urner er 100% nedbrydelige. Vi har mange forskellige urnetyper af forskellige materialer, fx træfiber eller ler, og i forskellige former og med varierende motiver.

Familien kan også få urnen udleveret, så de kan tegne eller male på den, så det helt personlige præg bliver efterlevet.

Se vores urner her (KLIK)

Salmer og indslag

De efterladte skal vælge 3-4 salmer, der skal synges under højtideligheden. Ofte har afdøde selv valgt salmer, der skal synges på den sidste rejse. Familien taler med præsten om alt det personlige, som skal fremhæves i kirken.

Indimellem vælger de efterladte at bringe et indslag under højtideligheden. Det kan være en tale, en sang eller en solist.

Vi hjælper dig gerne med at lave et hæfte, som indeholder programmet for højtideligheden og salmerne. Hæftet kan på forsiden have et billede af afdøde, en rose, kirken eller andet.

Blomster

Valg af blomster og farver er med til at sætte et personligt præg på højtideligheden.

Vi står gerne for blomsterbestillingen og sørger for en harmonisk oppyntning af kirken.

Mindesamvær

Efter højtideligheden mødes de efterladte og følget ofte på en kro, restaurant eller lignende og mindes afdøde over en let frokost eller kaffe og kage. Vi kan foreslå dig steder i nærheden af, hvor højtideligheden holdes og kan også tage os af det praktiske omkring selve mindesamværet.

Vi tilbyder også gerne vores egne kaffedamer, som kan hjælpe til. Det kan fx være i beboerlokaler eller i eget hjem.

Vores kaffedamer står gerne for alt indkøb, opdækning af borde og selve lokalet.

Rustvogne

Transport af afdøde foregår i en rustvogn fra vores bilpark, som består af nye køretøjer af absolut højeste kvalitet.

Alle rustvogne er indfarvet i vores diskrete, kongeblå farve.