Persondata- og cookiepolitik


Som medlem af Danske Bedemænd er dine data er sikre hos os.

Persondata- og cookiepolitik

Læs mere om vores persondatapolitik
Læs mere om vores cookie-politik

Kun få brancher i Danmark håndterer så mange persondata og personlige oplysninger som bedemandsbranchen. Bedemanden løfter en meget stor samfundsnyttig opgave og står som formidler af oplysninger mellem ikke blot de pårørende og myndigheder, men også ofte som direkte bindeled mellem bl.a. begravelses- og sundhedsmyndigheder, civilretter, politi mv.

Den 25. maj 2018 stod derfor for mange som en meget skelsættende dato med en helt ny samlet persondatalov baseret på den europæiske GDPR-forordning. Ikke blot kom der nye skærpede krav til håndtering af persondata, men samtidig blev der truet med bøder baseret på virksomhedens bruttoomsætning.

Ord som databehandleraftaler, samtykkeerklæringer, dataansvarlig, databehandler, DPO, DIPA, pligt til indberetning af databrud, data til tredjelande, konsekvensanalyser, flowskemaer mv. er pludselig blevet nødvendige ”hverdagsord”, også for bedemænd.

Brancheforeningen Danske Bedemænd påtog sig straks opgaven med at få dialog med Datatilsynet og få samlet og kvalitetssikret de nødvendige skemaer og materialer hos advokater og rådgivere for derefter at udvikle en unik branchehåndbog om persondatabeskyttelse til brug for os medlemmer.

Du er altid velkommen til at kontakte os med dine spørgsmål eller for at aftale et møde.
Vi står klar til at hjælpe døgnet rundt.