Lige som andre traditioner og vaner ændrer sig, så skifter også begravelsesritualer karakter over tid. I dag ønsker et stigende antal danskere at få spredt deres aske et sted, som har betydet noget for dem, mens de har levet. Læs her om reglerne for askespredning, få eksempler på steder, du kan få spredt din aske, og find ud af, hvordan du skal gribe det hele an, hvis du beslutter dig for at få spredt din aske frem for at blive traditionelt begravet eller få nedsat din urne.

Inden sin død i februar 2018 havde Prins Henrik besluttet, at han ville have sin aske spredt ikke bare et, men to steder. Halvdelen af hans jordiske rester blev spredt ud over dansk farvand. Den anden halvdel blev nedsat i en urne i den private have på Fredensborg Slot. Han blev således forenet med to steder, der havde haft stor betydning for ham, mens han levede.

Askespredning kan være en højtidelig og intim måde at sige farvel til afdøde på, og hvis du overvejer at få din aske spredt, når tid er, eller du er pårørende til en afdød, som inden sin død udtrykte ønske om askespredning, så kan du hente viden og svar på dine spørgsmål her hos os.

I de følgende afsnit kommer vi ind på:

Sådan ansøger du om askespredning

Kirkeministeriet opgjorde indtil 2016 antallet af danskere, som valgte at få spredt deres aske til havs. Det sidste antal, der blev registreret i Danmark, var 2500 askespredninger. Men det tal er uden tvivl for opadgående.

Før i tiden skulle man ansøge Kirkeministeriet om lov til at få spredt sin aske. I dag er det tilstrækkeligt, at du har nedfældet dit ønske, eller at dine pårørende skriver under på, at det var det, du ønskede.

Der findes en officiel blanket på borger.dk, som du kan hente her: Blanket Askespredning. Det er også nok, hvis du bare nedfælder dit ønske på et stykke papir, som indeholder navn, adresse, CPR-nummer, dato og underskrift. Du kan også skrive det ind i dokumentet ”Min sidste vilje”, hvor du kan samle dine ønsker til begravelsen eller bisættelsen – og altså også askespredningen. Du kan notere, at du ønsker at give dine pårørende mulighed for – efter din død – at få tilladelse til at sprede din aske over havet. Vi kan udlevere ”Min sidste vilje”-dokumentet til dig, du skal blot rette henvendelse til os.

Hvis du ikke har fået skrevet dit ønske om askespredning ned, men dine pårørende ved, at det var dit ønske, at din aske skulle spredes, så kan de pårørende bede om tilladelse til dette. Det kræver blot, at der ikke kan drages tvivl om, at det var dit eget ønske. Det er begravelsesmyndigheden i dit bopælssogn, der konkret vurderer, om der kan gives tilladelse til spredning af din aske.

De pårørende må sprede asken

De pårørende må gerne selv sprede afdødes aske. De kan fx sejle ud på havet og tømme urnen dér. Asken må ikke spredes en vindstille sommerdag ved en badestrand, hvor det kan genere andre mennesker.

Familien kan også anmode bedemanden om at være med og hjælpe til med at sprede asken. Selve højtideligheden bestemmer de pårørende selv, hvordan skal foregå.

De fleste vælger havet eller en fjord, når asken skal spredes.

Her kan du få spredt din aske

Kirkeministeriet har udformet regler for, hvor askespredning kan foregå. Du kan læse om reglerne for spredning af aske til søs, i skov og på land herunder. Tommelfingerreglen er, at askespredning skal foregå over åbent hav. Vi sætter her lidt flere ord på:

Spredning af aske over åbent hav

Når vi taler spredning af aske på vand, så betyder det ganske enkelt, at man vælger at få spredt sine jordlige rester i åbent vand. Der er i den forbindelse ret vide rammer for, hvor du kan få spredt din aske – bare det er åbent hav med strøm og mindst 200 meter fra land. Du må altså ikke sprede aske i en sø eller en å. Askespredningen skal desuden foregå på ordentlig vis, så man ikke forstyrrer andre eller vækker unødig opsigt.

Spredning af aske i skov og på land

Askespredning på land eller i skov er ikke tilladt. Du kan altså vælge mellem – på traditionel vis – at få din aske nedsat på kirkegården eller skovkirkegården. Eller du kan få spredt din aske over åbent hav.

Sådan foregår askespredning

Først bisættes og kremeres afdøde, og asken placeres herefter i en urne, som overdrages til de pårørende. Urnen tages så med ud til åbent vand. Der er tale om en specialfremstillet urne med perforeret låg, så den kan åbnes, når tiden er inde til at sprede asken.

Vi kan være behjælpelige med at tage kontakt til ejere af fartøj, så askespredningen kan ske fra en båd, færge eller fiskekutter. Det kan også være, at der i familien er en, der har en båd, som kan bruges. I vores nærområde, som er Nordsjælland, har vi færgen Columbus, som sejler mellem Sølager og Kulhuse. Den bruger vi ofte ifm. askespredning. Vi skal nok sørge for at orientere jer om de muligheder, I kan benytte jer af.

Når asken er blevet spredt, skal urnen destrueres. Det kan vi hjælpe med, eller de pårørende kan selv indlevere urnen til destruktion. Vi kan hjælpe med vejledning til, hvordan urnen kan blive destrueret.

Deling af aske og askespredning i udlandet

I dag kan man uden problemer få delt sin aske. Blot skal man sørge for at søge Stiftet om tilladelse. Det skal vi nok sørge for.

Der er forskellige situationer, hvor askedeling kan være aktuelt:

  • Familien køber et gravsted på en kirkegård, hvor den ene halvdel af asken nedsættes. Den anden halvdel leveres i en urne med henblik på askespredning.
  • Familien ønsker et gravsted på en kirkegård i Danmark og tilsvarende på en kirkegård i udlandet. Det sidste kræver dog tilladelse fra den udenlandske kirkegård

Vi kan hjælpe, uanset hvad dit eller de pårørendes ønske måtte være.

Hvad koster askespredning?

Askespredning foregår i forlængelse af en almindelig kremering. Det koster som regel i omegnen af 500-1.000 kr. at blive sejlet ud på havet med en båd, så man kan sprede asken. Vi kan give jer den præcise pris, når vi sammen får en snak om, hvad jeres ønsker er.

Du er altid velkommen til at tage fat i os, hvis du har spørgsmål til askespredning.

Regler og forholdsregler ved askespredning

  • Dit ønske om at få spredt din aske skal være dokumenteret. Alternativt kan dine pårørende beslutte at sprede din aske, så længe ingen af de efterladte modsætter sig beslutningen
  • Askespredningen skal foregå over åbent hav og minimum 200 meter fra land. Det kan undtagelsesvis foregå over større fjorde eller bugte, men altså ikke over åbent land, skov eller søer
  • Dine pårørende får urnen med din aske udleveret og må ikke opbevare den i hjemmet
  • Urnen må ikke nedsænkes i havet, men skal åbnes over vandoverfladen. Det er derfor asken placeres i en specialfremstillet urne med perforeret låg, som let kan åbnes (i modsætning til urner, der sænkes i jorden, som er forseglede og ikke kan åbnes)
  • Askespredningen må ikke være til gene for andre, der befinder sig i nærheden. I det hele taget må ceremonien ikke vække opsigt
  • Urnen destrueres normalt efter, at din aske er blevet spredt

Læs eventuelt også:
Hvorfor vælge os som jeres bedemand
Anbefalinger fra pårørende