Min sidste vilje


Min Sidste Vilje er en støtte til dig, der vil hjælpe dine efterladte bedst muligt og vil være sikker på at få dit sidste ønske opfyldt.

Min sidste vilje

”Min sidste vilje” udfyldes af hensyn til de efterladte. Det er vigtigt, at man i levende live giver udtryk for, hvad man ønsker, når man skal herfra. Man kan nøjes med at udfylde de punkter, man har ønsker til, og så lade de pårørende tage stilling til resten, eller man kan notere hele processen, så alt er forudbestemt. Det er vigtigt, enten at give genparten til en af de nærmeste slægtninge, eller sende den til bedemanden.

Hvis man er medlem af Folkekirken, kan man vælge at have en præst til at forestå begravelseshandlingen, og højtidelighe-den kan ske fra en kirke. Hvis man IKKE ønsker, at det skal være fra en kirke eller et kapel, hvor der skal medvirke en præst, er det meget vigtigt at gøre opmærksom på dette, idet præsten i modsat fald har ret til at foretage jordpåkastelse.

Hvis man IKKE er medlem af Folkekirken, vil man i princippet IKKE kunne få højtideligheden afholdt fra en kirke, og ej heller få en præst til at medvirke. Det er alene præsten, der afgør, om han/hun vil foretage handlingen. Man har jo ved at melde sig ud af Folkekirken tilkendegivet, at man IKKE ønsker at gøre brug af den.

For at få sin aske spredt på åbent hav, er det meget vigtigt, at man har tilkendegivet dette. Hvis man IKKE i levende live har skrevet det ned, er det alene præsten, der som begravelsesmyndighed afgør, om det kan tillades.

Infofolder om Min Sidste Vilje

Vigtige dokumenter

Du finder her tre vigtige dokumenter:

  • En vejledning der informerer om alle de punkter, der skal tages stilling til ved dødsfald. Eksempelvis anmeldelse af dødsfald, ceremoni, afmelding til sociale medier, opsigelse af lejemål, mulighed for begravelseshjælp, afklaring af bankkonti m.m.
  • Samt to dokumenter af Min sidste vilje – en original og en genpart. Begge dokumenter udfyldes ens. Originalen kan opbevares derhjemme blandt vigtige papirer. Genparten kan opbevares hos slægtninge eller hos din bedemand. Vælger du sidstnævnte, er bedemanden din garant for, at der ikke ændres i dine ønsker efter dødsfald.

Download dokumenter

Vejledning ved dødsfald

Min sidste vilje – original

Min sidste vilje – genpart

Skulle du ligge inde med spørgsmål til udfyldelsen af ”Min sidste vilje”, er du velkommen til at kontakte os. Vi giver gerne en uforpligtende og gratis gennemgang af dette dokument.

Du er altid meget velkommen til at kontakte os. Vi besvarer telefonopkald hele døgnet.