Forestil dig, at du – når du dør – kan blive begravet under træernes vajende kroner og være midtpunktet for årstidernes skiften, mens fuglene svæver rundt på himlen og synger for dig. Siden 2008 har det været tilladt at lade sig begrave på godkendte skovbegravelsespladser rundt omkring i Danmark. Det er altså et relativt nyt fænomen, og der kan derfor være en del spørgsmål, der presser sig på. Som bedemænd kender vi reglerne og kan guide dig igennem dine overvejelser om fx valg af skovgravsted. Vi har herunder samlet nogle vigtige oplysninger, og mangler du yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte os.

Hvad er en skovbegravelse?

Skovbegravelsen er et alternativ til urnebegravelsen på kirkegården. Når du vælger at blive begravet i skoven, bliver din urne nedsat i ikke-indviet jord ved foden af et træ, som du selv kan vælge. Ved en skovbegravelse skeles der ikke til din baggrund eller trosretning. Mange vælger en skovgravplads, fordi de vil forenes med naturen. Samtidig er det en god løsning for de pårørende, fordi gravpladsen ikke skal passes og plejes. Og så har de efterladte også et fast sted, de kan komme til, når de vil mindes den afdøde.
Spørg os om skovbegravelser

”Interessen for skovbegravelser er stor. Vi har jævnligt skovbegravelser og har siden åbningen af Stensballegaard Skovbegravelsesplads i 2018 modtaget mere end 150 reservationer af urnepladser. To tredjedele af dem, der har fået deres urner nedsat hos os, var medlem af folkekirken, og halvdelen havde en bisættelse inden. Så skovbegravelser er ikke kun for dem, som ikke er medlem af folkekirken – det er en mulighed for alle. Og mange pointerer det attraktive i, at det er i rigtig natur, er pasningsfrit, og at der er et sted at opsøge.” Jannik Ahlefeldt-Laurvig skovbegravelse.nu

Hvor finder jeg en skovbegravelsesplads?

I takt med den stigende efterspørgsel åbner der hele tiden nye skovbegravelsespladser rundt omkring i Danmark. I øjeblikket er der otte skovbegravelsespladser i Danmark. Måske kan du finde en i nærheden af, hvor du bor? For at en skov skal kunne tilbyde urnenedsættelser på dens arealer, skal der foreligge en godkendelse fra kommunen og Kirkeministeriet.

Hvilke typer skovgravsteder findes der?

Hos bl.a. Skovbegravelse kan du reservere et skovgravsted, som er en plads rundt om træet. Du kan udvælge en plads, hvor du kan få din egen urne nedsat. Du kan også reservere en dobbeltplads, så du kan blive stedt til hvile ved siden af din ægtefælle eller livspartner. Hvis du vil reservere et skovgravsted til din nærmeste familie, kan du vælge et fler-familietræ. Her reserveres den ene halvcirkel rundt om et træ til dig og din familie, mens den anden halvcirkel reserveres til en anden familie. Man regner normalt med, at der er plads til fem urnepladser i en halvcirkel, men afhængigt af det enkelte træ og dets placering, kan der være mulighed for flere pladser. Endelig er der et familietræ, som henvender sig til familier, der gerne vil have et træ, hvor kun familiens urner er nedsat. Skovbegravelsespladsen garanterer, at der ikke kommer andre urner til. Når du reserverer et skovgravsted, modtager du et gravstedsbrev som bevis på din reservation. Gravstedet vil altid være reserveret i 10 år gældende fra den dag, du foretager reservationen. Perioden kan forlænges i yderligere 10 år mod betaling af et mindre beløb. Hvis du ikke selv ønsker at vælge gravstedet, kan du bede skovbegravelsespladsen gøre det for dig. Det svarer til at blive stedt til hvile i fællesgraven på en kirkegård, hvor der ikke er nogen markering. Vi kan også udpege et træ for dig, hvor der kan lægges en mindeplade.

Mindeplade og markering

Det er ikke tilladt at udsmykke skovgravpladser på samme måde, som vi kender det fra gravpladser på kirkegårde. Men man kan markere urnegraven i skoven med en flad mindeplade, som placeres i skovbunden som en lille urnegravsten. På den måde har de pårørende et sted, hvor de mindes afdøde. Alle træerne på en skovgravplads er nummereret, så selv om man ikke vil have en mindeplade, kan de pårørende stadig nemt finde frem til gravstedet.

Hvordan oplyser jeg om mit ønske om en skovbegravelse?

Hvis du ønsker at blive begravet på en skovbegravelsesplads, kan du nedfælde dit ønske i dokumentet Min Sidste Vilje, som du kan downloade her. Når du har udfyldt dokumentet, er du velkommen til at sende genparten retur til os på mail eller med posten, så dine ønsker bliver opfyldt. Hvis du vil have hjælp eller gode råd, så skal vi nok bistå dig. Hvis du ved din død har ytret ønske om at blive begravet i skoven, men ikke har fået det skrevet ned, kan dine pårørende uden problemer vælge en skovbegravelsesplads til dig. Kirkeministeriet skal ikke informeres, og skovkirkegården tilsvarer til traditionel kirkegård. Når du har nedskrevet dit ønske, kan du som sagt reservere en plads på en skovbegravelsesplads. Det er en god idé at tage din familie med ud og vise dem det sted (træ), du har valgt. Det giver en ro, og der vil ikke opstå så mange tvivlsspørgsmål. Du kan også sende en kopi af gravstedsbrevet (”skødet”) til os på info@bedemand.nu. Vi hjælper med skovbegravelser i hele landet.

Hvilke krav er er til urnen?

Den urne, der benyttes til afdødes aske, skal være biologisk nedbrydelig. De urner du kan købe via hjemmesiden her, er alle 100% nedbrydelige. Se vores urner her.

Bedemandens rolle i en skovbegravelse

Uanset afdødes valg af begravelsesform vil de pårørende tage kontakt til en bedemand, når der sker et dødsfald. Bedemanden hjælper til med de mange praktiske ting, der skal gøres, og støtter de pårørende i den svære situation, de står i. I vores bedemandsforretning ved vi præcist, hvem vi skal kontakte, og hvordan vi skal gribe tingene an – også når der er tale om en skovbegravelse. Vi retter henvendelse til det relevante skovbegravelsesfirma og sørger sammen med dem for urnenedsættelse mv. På den måde skal de pårørende ikke have kontakt med alt for mange forskellige mennesker på en gang. Vi håber, du har fundet svar på dine spørgsmål. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om skovgravpladser, reservere en gravplads eller ønsker hjælp til at få opfyldt en afdød slægtnings ønske om at få nedsat sin urne i skoven. Tlf. 47749900 Mail: info@bedemand.nu


Læs eventuelt også: Om andre efterladtes erfaringer med at arbejde sammen med os. Om regler, fremgangsmåde og pris for askespredning.