Forestil dig, at du – når du dør – kan blive begravet under træernes vajende kroner ved en skovbegravelse og være midtpunktet for årstidernes skiften, mens fuglene svæver rundt på himlen og synger for dig.

Siden 2008 har det været tilladt at lade sig begrave på godkendte skovbegravelsespladser rundt omkring i Danmark. Det er dermed et relativt nyt fænomen, og der kan derfor være en del spørgsmål, som presser sig på.

Som bedemænd kender vi reglerne og kan guide dig igennem dine overvejelser om f.eks. valg af skovgravsted. Her på siden har vi samlet nogle af de vigtige oplysninger og oftest stillede spørgsmål vedrørende skovbegravelse, og mangler du yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte os.

Hvad er en skovbegravelse?

Skovbegravelsen er et alternativ til den mere traditionelle urnebegravelse på kirkegården. Når du vælger at blive begravet i skoven, bliver din urne nedsat i ikke-indviet jord ved foden af et træ, som du selv kan vælge.

Ved en skovbegravelse skeles der ikke til din baggrund eller trosretning. Mange vælger en skovgravplads, fordi de vil forenes med naturen. Samtidig er det en god løsning for de pårørende, fordi gravpladsen ikke skal passes og plejes. Og så har de efterladte også et fast sted, de kan komme til, når de vil mindes den afdøde.

Spørg os om skovbegravelser

”Interessen for skovbegravelser er stor. Vi har jævnligt skovbegravelser og har siden åbningen af Stensballegaard Skovbegravelsesplads i 2018 modtaget mere end 150 reservationer af urnepladser. To tredjedele af dem, der har fået deres urner nedsat hos os, var medlem af folkekirken, og halvdelen havde en bisættelse inden. Så en dansk skovbegravelse er ikke kun for dem, som ikke er medlem af folkekirken – det er en mulighed for alle. Og mange pointerer det attraktive i, at det er i rigtig natur, er pasningsfrit, og at der er et sted at opsøge.” Jannik Ahlefeldt-Laurvig skovbegravelse.nu

Hvor finder jeg en skovbegravelsesplads?

I takt med den stigende efterspørgsel åbner der hele tiden nye skovbegravelsespladser rundt omkring i Danmark og i øjeblikket findes der nitten skovbegravelsespladser. For at en skov skal kunne tilbyde urnenedsættelser på dens arealer, skal der foreligge en godkendelse fra kommunen og Kirkeministeriet.

Ifølge skovbegravelse.nu er placeringerne af skovbegravelsespladser Øst for Storebælt:

  • Esromgaard Skovbegravelsesplads i Fredensborg
  • Selsø Skovbegravelsesplads i Skibby
  • Ledreborg Skovbegravelsesplads i Lejre
  • Kattrup Skovbegravelsesplads i Jyderup
  • Valdemarskilde Skovbegravelsesplads i Slagelse
  • Saltø Skovbegravelsesplads i Næstved
  • Petersgaard Skovbegravelsesplads i Vordingborg
  • Paradisbakkerne Skovbegravelsesplads på Bornholm

… Derudover findes der flere på Fyn og i Jylland, samt der er flere begravelsespladser på vej..

Hvilke typer skovgravsteder findes der?

Hos bl.a. Skovbegravelse.nu kan du reservere et skovgravsted, som er en plads rundt om træet. Du kan udvælge en plads, hvor du kan få din egen urne nedsat.

Gravsted til dig og din ægtefælle eller partner i skov

Du kan også reservere en dobbeltplads, så du kan blive stedt til hvile ved siden af din ægtefælle eller livspartner.

Familiegravsted i skoven

Hvis du vil reservere et skovgravsted til din nærmeste familie, kan du vælge et fler-familietræ. Her reserveres den ene halvcirkel rundt om et træ til dig og din familie, mens den anden halvcirkel reserveres til en anden familie. Man regner normalt med, at der er plads til fem urnepladser i en halvcirkel, men afhængigt af det enkelte træ og dets placering, kan der være mulighed for flere pladser.

Endelig er der et familietræ, som henvender sig til familier, der gerne vil have et træ, hvor kun familiens urner er nedsat. Skovbegravelsespladsen garanterer, at der ikke kommer andre urner til.

Hvor længe reserveres et skovgravsted?

Når du reserverer et skovgravsted, modtager du et gravstedsbrev som bevis på din reservation. Gravstedet vil altid være reserveret i 10 år gældende fra den dag, du foretager reservationen. Perioden kan forlænges i yderligere 10 år mod betaling af et mindre beløb.

Hvis du ikke selv ønsker at vælge gravstedet, kan du bede skovbegravelsespladsen gøre det for dig. Det svarer til at blive stedt til hvile i fællesgraven på en kirkegård, hvor der ikke er nogen markering.

Mindeplade og markering

Du kan også få udpeget et træ, hvor der kan lægges en mindeplade, men du skal vide, at det ikke er tilladt at udsmykke skovgravpladser på samme måde, som vi kender det fra gravpladser på kirkegårde.

Men du kan altså markere urnegraven i skoven med en flad mindeplade, som placeres i skovbunden som en lille urnegravsten. På den måde har de pårørende et sted, hvor de mindes afdøde.

Alle træer på en skovgravplads er i øvrigt nummereret, så selv om du ikke ønsker en mindeplade, kan de pårørende stadig nemt finde frem til gravstedet.

Hvordan oplyser jeg om mit ønske om en skovbegravelse?

Hvis du ønsker at blive begravet på en skovbegravelsesplads, kan du nedfælde dit ønske i dokumentet Min Sidste Vilje, som du kan downloade her. Når du har udfyldt dokumentet, er du velkommen til at sende genparten retur til os på mail eller med posten, så dine ønsker bliver opfyldt. Hvis du vil have hjælp eller gode råd, så skal vi nok bistå dig.

Hvis du ved din død har ytret ønske om at blive begravet i skoven, men ikke har fået det skrevet ned, kan dine pårørende uden problemer vælge en skovbegravelsesplads til dig. Kirkeministeriet skal ikke informeres, og skovkirkegården tilsvarer til traditionel kirkegård.

Når du har nedskrevet dit ønske, kan du som sagt reservere en plads på en skovbegravelsesplads. Det er en god idé at tage din familie med ud og vise dem det sted (træ), du har valgt. Det giver en ro, og der vil ikke opstå så mange tvivlsspørgsmål.

Du kan også sende en kopi af gravstedsbrevet (”skødet”) til os på info@bedemand.nu. Vi hjælper med skovbegravelser i hele landet.

Hvilke krav er er til urnen?

Den urne der benyttes til afdødes aske, skal være biologisk nedbrydelig. De urner du kan købe via vores hjemmesiden, er alle 100% nedbrydelige.

Se vores urner her >>

Bedemandens rolle i en skovbegravelse

Uanset afdødes valg af begravelsesform vil de pårørende tage kontakt til en bedemand, når der sker et dødsfald. Bedemanden hjælper til med de mange praktiske ting, der skal gøres, og støtter de pårørende i den svære situation, de står i.

I bedemandsforretningen Michael Jensen ved vi præcis, hvem vi skal kontakte, og hvordan vi skal gribe tingene an – også når der er tale om en skovbegravelse.

Vi retter henvendelse til det relevante skovbegravelsesfirma og sørger sammen med dem for urnenedsættelse m.v. På den måde skal de pårørende ikke have kontakt med alt for mange forskellige mennesker på en gang.

Kontakt os ved spørgsmål om skovbegravelser

Har du stadig spørgsmål om skovbegravelser, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi er klar til at besvare alle dine spørgsmål om skovgravpladser, reservation af en gravplads, valg af urner, mulighed for askespredning i skoven eller ethvert andet spørgsmål du har vedrørende begravelse i skoven. Ring til os på telefon 47749900 eller send os en mail på info@bedemand.nu.


Læs eventuelt også: Om andre efterladtes erfaringer med at arbejde sammen med os. Om regler, fremgangsmåde og pris for askespredning.