Hjælp ved dødsfald


Når et familiemedlem eller en nær relation dør, kan tiden efter føles svær og uoverskuelig. Der skal gives besked om dødsfaldet, og oftest skal der også arrangeres en højtidelighed for afdøde. Vi hjælper dig med alt det, du skal have ordnet, så du kan bruge tiden på at bearbejde dit tab og være til stede i sorgen.

Nedenfor kan du læse om forskellige situationer omkring et dødsfald. Finder du ikke det, du har brug for, eller vil du gerne vide mere, er du mere end velkommen til at kontakte os. Vi står til rådighed døgnet rundt.

Læs mere

Dødsfald i eget hjem, på plejehjem eller hospice

Når dødsfaldet sker i hjemmet, skal de efterladte selv kontakte egen læge eller lægevagten på 1813.
Lægen udfylder dødsattesten – det sker oftest inden for nogle timer, efter at døden er indtruffet.

Ved dødsfald på plejehjem kontakter personalet læge eller lægevagt, som udfylder dødsattesten.

Sker dødsfaldet på hospice, har hospice egen læge, som sørger for at udfylde dødsattesten.

Under alle omstændigheder skal dødsattesten være udfyldt, før afdøde kan transporteres til kapellet. De efterladte kan med fordel tage kontakt til bedemanden, før dødsattesten er udfyldt. Det er en gammel skik, at man synger afdøde ud. Hvis de efterladte ønsker det, kan det aftales nærmere med bedemanden.

Dødsfald på sygehus

Når dødsfaldet sker på sygehuset, udfylder sygehusets læge dødsattesten. Afdøde bliver herefter kørt til kølerum på sygehuset, indtil bedemanden aftaler med kapellets kvartermester, hvornår afhentning af afdøde kan ske.

Hvis de efterladte ønsker at se afdøde i kisten på sygehuset, er der naturligvis mulighed for det. Dette aftales med bedemanden. De pårørende kan følge afdøde fra sygehuset til kirkens kapel, hvor en højtidelighed kan finde sted.

Dødsfald i udlandet

Sker dødsfaldet i udlandet, føles situationen ofte kaotisk og uoverskuelig de pårørende.

Vi har speciale i at håndtere alt det praktiske, når afdøde skal transporteres hjem.

Når et barn dør

At miste et barn er noget af det værste, man kan komme ud for. Vi støtter og hjælper forældrene, så de ikke skal ordne og tage stilling til så meget midt i sorgen.

Vi har fokus på, at forældrene er med i forløbet op til højtideligheden og fx giver barnet tøj på, lægger barnet i kisten og giver barnet personlige minder med i kisten.

Vi vil meget gerne komme med forslag til, hvad du kan gøre, så du kommer så godt gennem sorgen som muligt.

Landsforeningen ”Vi har mistet et barn” kan være en god støtte for dig og din familie.

dødsfald barn

Du er meget velkommen til at kontakte os med dine spørgsmål eller for at aftale et møde.