Samtale med bedemanden

Når der er sket et dødsfald, mødes vi med de pårørende til en snak om den forestående højtidelighed.

En planlægningssamtale varer 1-2 timer. I løbet af samtalen får vi talt om alle ønsker til højtideligheden. Vi kommer bl.a. omkring annoncering, gravsted, mindesamvær, blomster til kisten, pyntning af kirken mv. Du får desuden et prisoverslag for højtideligheden. Efter samtalen begynder vi at koordinere alle ønskerne, og du får løbende tilbagemeldinger fra os.

Du får udleveret en personlig mappe, hvor papirer og oplysninger er samlet.
Det giver ro og tryghed, at vide at der er styr på alle dokumenter, og at du har nem adgang til de kontakter, der skal hjælpe dig undervejs.

Kontakt os

Dødsannonce

Når en person dør, kan de pårørende vælge at bekendtgøre det i en dødsannonce. Bringes annoncen før højtideligheden finder sted, får alle mulighed for at komme og tage en sidste afsted. Bliver annoncen derimod bragt efter højtideligheden, er det, fordi man kun vil have de allernærmeste med.

Vi hjælper dig med at udforme annoncen og sørger for, at den bliver sendt til de rette aviser, både de trykte og digitale medier. Vi har også en mindeside, hvor annoncen kan blive indrykket.

Mindeside

Vi tilbyder de efterladte, at de kan oprette en mindeside for den afdøde på internettet. Her kan alle, der ønsker det, lægge deres tanker, hilsner og billeder. Det er de efterladte selv, der administrerer siden. Der kan linkes til siden fra de gængse sociale medier.

 Mindesiden er en god måde at være sammen i sorgen på, og det er trygt at have et sted – ud over et gravsted – hvor man kan mødes og mindes den afdøde.

 Det er gratis at oprette et minde på mindesiden, såfremt du også har bragt en dødsannonce.

Testamentering til medicinsk forskning

Hvis afdøde har testamenteret sit legeme til medicinsk forskning, betyder det, at afdøde skal transporteres hurtigst muligt – og inden for højest fire dage efter dødsfaldet – til Panuminstituttet i København.

 Bedemanden sørger for afhentning og transport af afdøde. Bedemanden får besked fra Panuminstituttet, når afdøde kan udleveres igen efter, at forskningen er afsluttet. Dette kan variere fra en dag til to år frem i tiden.

Panuminstituttet afholder alle omkostninger til rustvognskørsel.

Organdonation efter dødsfald

Er afdøde tilmeldt Donorregisteret, skal sygehuset gøres opmærksom på dette. Som pårørende har man altid mulighed for at tage afsked med afdøde – både før og efter organdonationen har fundet sted.

Bedemanden skal orienteres om afdødes ønske, hvorefter bedemanden kan hjælpe med planlægningen og koordineringen af højtideligheden.

Min sidste vilje

Min sidste vilje er et dokument, som afdøde tidligere har udfyldt. Her har afdøde udtrykt sine helt personlige ønsker til, hvad der skal ske i forhold til fx højtidelighed, kirkegård, blomster, salmer, hvem der skal bære kisten ud osv.

Dokumentet er en meget stor hjælp for de efterladte, for der er taget stilling til, hvad der skal ske, og man ved, at det hele kommer til at foregå i afdødes ånd.